แผนกลูกค้าสัมพันธ์

1 ซีพี ทาวเวอร์ 2 ชั้น 22 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย
ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการอาหาร รบกวนโทร 1112